Malta Bolag

Malta bolag, “Malta Ltd”, är  en växande bolagsform inom EU. Det som gör denna typ av företag attraktivt är den låga skatt som erbjuds  utländska investerare. Malta har en bolagsskatt på 35 procent, men som utlänning kan du få en skattelättnad på upp till 6 / 7 (ca 30 procentenheter), vilket innebär att företag inom EU / EES kan operera från Malta och betala 5 procent i bolagsskatt. Pengarna kan sedan överföras till ett annat land inom EU / EES.

Malta Företag kostar ungefär lika mycket som ett aktiebolag (AB i Sverige) men du får mycket mer för det och underhållskostnader är i de flesta fall rimliga. Aktiekapitalet i ett Malta bolag är 1 200 euro, men endast 20 procent av kapitalet måste betalas när företaget  etableras. Krav för bildande av ett maltesiskt företag är en styrelseledamot, sekreterare, revisor och en maltesisk företagsadress.

En intressant aspekt med Malta bolag är att du inte nödvändigtvis behöver äga bolaget själv, utan man  kan använda en “stiftelse” – som är en juridisk person som kontrolleras av de maltesiska myndigheterna med funktionen att äga aktier i stället för den faktiska ägaren av företaget.